incredibly unique piece

CHILLI

ABOUT

Our company is manufacturer of gold and silver jewellery with amber and Swarovski stones.

Having our own design studio, we are able to satisfy the most sofisticated tastes. Baltic amber has been known as a remedy – it helps and works. The combination of amber, silver, gold and crystals is what makes our products unique.

CHILLI

PRODUCTS

Choose from among our elegant range of designs. We create a delicate jewellery collection „tailor-made” for you.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

CHILLI

CONTACT US

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tytuł projektu:
Rozwój działalności eksportowej firmy CHILLI Ireneusz Glaza.

Cel i planowany efekt projektu:
Dzięki udziałowi w projekcie Wnioskodawca planuje zrealizować następujące wyniki realizacji całego projektu:

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.] – 8 sztuk

Przychody ze sprzedaży produktów na eksport [zł] – 297 664,00 zł

Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu – 297 664,00 zł. 

Dzięki osiągnięciu powyższych wskaźników możliwe będzie zwiększenie wielkości sprzedaży w swojej branży. Kluczowe znaczenie ma zwiększenie eksportu do Węgier, Niemiec, Danii, Chin i Włoch. Dodatkowo projekt pozwoli na nawiązanie kontaktów biznesowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i USA, stąd wybór tych rynków perspektywicznych.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 233 600,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 198 560,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100)

Termin realizacji:
12.03.2020 – 31.10.2022

CHILLI  Ireneusz Glaza realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem „Budowanie relacji biznesowych 2019/2021”.

2022 Chillijewellery. All Rights Reserved.